Wirtualna ścieżka edukacyjna powstała w ramach programu edukacyjnego Wiedza, Ciekawość, Edukacja, Ekologia - 2 edycja finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Projekt Wiedza, Ciekawość, Edukacja, Ekologia - 2 edycja skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i słuchaczy uniwersytetów III wieku.

Program ma na celu:
-podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa
-dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie
-obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową
-kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia
-poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku
-zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz.

Wirtualna ścieżka edukacyjna, a także aplikacja mobilna jest częścią warsztatów, które ze względu na swoją formę (zajęcia terenowe) mogą być realizowane właśnie na terenie ścieżki. Tematyka warsztatów wraz z przeznaczeniem wiekowym:
-Strażnik przyrody - tropiciel odpadów (przedszkole, szkoła podstawowa kl. I-VIII)
-Tropiciel odpadów (szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
-Zmiany krajobrazu w 4 porach roku (przedszkole, szkoła podstawowa I-III)
-Tropy i ślady zwierząt (przedszkole, szkoła podstawowa I-III, dorośli)
-Poznajemy siedliska (przedszkole, szkoła podstawowa I-VIII, szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
-Owady zapylające i ich ochrona (szkoła podstawowa I-VIII)
-Formy ochrony przyrody (szkoła podstawowa I-III)
-Formy ochrony przyrody najbliższej okolicy (szkoła podstawowa IV-VIII, szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
-Przyroda miasta (szkoła podstawowa I-VIII, dorośli)
-Woda i powietrze (szkoła podstawowa I-VIII)
-Bioróżnorodność w świecie owadów (przedszkole, szkoła podstawowa I-VIII, szkoła ponadpodstawowa, dorośli)
-Bioróżnorodność w świecie ptaków (szkoła podstawowa IV-VIII)
-OZE (szkoła podstawowa IV-VIII)
-Energia wody (szkoła ponadpodstawowa, dorośli)

Wirtualna ścieżka pod nazwą Ekospacer 2023 obejmuje 10 punktów edukacyjnych:
      1. Ławeczka M. Skłodowskiej - Curie i panorama naturalnej doliny rzeki nizinnej
      2. Ryby rzeki Wisły
      3. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w dolinach rzek – ochrona siedlisk i gatunków
      4. Zderzenie dwóch rzek – ujście Zgłowiączki do Wisły
      5. Drzewa, ptaki i budowla hydrotechniczna - próg piętrzący na rzece Zgłowiączce
      6. Pan Sienkiewicz i różany ogród
      7. Dolina rzeki Zgłowiączki – przyroda rzeki i skarpy
      8. Zgłowiączka
      9. Kwietna łąka
      10. Śmieszny staw - oczko

Ścieżkę możemy zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Można korzystać z zamieszczonych opisów wykorzystując zlokalizowane na słupkach kody QR jak również korzystać z aplikacji Mindtripper Lite .