Wirtualna ścieżka edukacyjna powstała w ramach programu edukacyjnego Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ( umowa dotacji nr DW20001/EE-zaj.jedn.)

Program Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i słuchaczy uniwersytetów III wieku.

Program ma na celu:
-podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa
-dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie
-obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową
-kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia
-poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku
-zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz.

W ramach programu zaplanowano zajęcia terenowe i mieszane. Podczas zajęć terenowych ( zielone tereny miast, tereny zielone wokół szkół, parki, trawniki) łatwiej będzie poznawać i odczuwać otaczający nas świat pamiętając, że postępujący urbanizacja i rozwój gospodarczy powinien być realizowany z poszanowaniem naturalnego środowiska.

Jednym z elementów programu jest utworzenie wirtualnej ścieżki edukacyjnej, dzięki której dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Włocławka, odwiedzający nasze miasto turyści będą mogli zapoznać się z zasobami przyrodniczymi parku używając do tego celu nowoczesnych środków przekazu jakim są smartfony wyposażone w aplikacje, dzięki którym można poznawać ciekawe miejsca, gatunki roślin i zwierząt. Ścieżka pod nazwą Ekospacer 1 obejmuje 7 punktów edukacyjnych:
      1. Dwie rzeki
      2. Amerykańskie drzewa
      3. Pan Sienkiewicz i różany ogród
      4. Ptaki i drzewa
      5. Zgłowiączka
      6. Kwietna łąka
      7. Śmieszny staw

Ścieżka rozpoczyna się przy ujściu rzeki Zgłowiączki do Wisły następnie cztery jej punkty poprowadzone są w jednym z najstarszych parków miejskich w Polsce. Założono go w 1870 roku we Włocławku. Park im. Henryka Sienkiewicza znajduje się u ujścia rzeki Zgłowiączki do Wisły, w centrum miasta, przy Katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Patronem parku jest wybitny pisarz, uhonorowany literacką nagrodą Nobla za powieść Quo vadis. W centrum parku umiejscowione jest popiersie Henryka Sienkiewicza. Pisarz został patronem parku w 1916 roku. Była to reakcja mieszkańców na wieść o śmierci wybitnego literata, zaangażowanego m.in. w pomoc żołnierzom frontu I wojny światowej. Sienkiewicz zwiedził Włocławek pomiędzy 1903 a 1904 rokiem, w związku z dotknięciem miasta przez powódź. Dokonał wówczas odczytu jednego z rozdziałów swojej noweli. Pobyt pisarza był też związany z przyjęciem przez niego honorowego członkostwa Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Powierzchnia parku liczy sobie 40,18 hektarów, a zagęszczenie drzew i krzewów wynosi ok. 200 sztuk/hektar. W parku rośnie 65 gatunków drzew, w większości (53) liściaste.

Kolejne 2 punkty zlokalizowane są w nowo powstałej części parku na Słodowie.

Ścieżkę możemy zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Można korzystać z zamieszczonych opisów wykorzystując zlokalizowane na słupkach kody QR jak również korzystać z aplikacji Mrówka na temat aplikacji i sposobu je instalacji www.wcee-ekospacery.pl.